កង្វល់លើកឡើងជូនក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីទន្លេសេសានក្រោម២ ពាក់ព័ន្ធហានិភ័យ និងកង្វះការទទួលខុសត្រូវ

Date: 
Monday, May 26, 2014

សេចក្ដីប្រកាសបន្ទាន់

ថ្ងៃនេះ ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន១៥អង្គការ និងជាមេធាវីមកពីប្រទេសកម្ពុជា ប្រទេសថៃ និងប្រទេសវៀតណាម និងជាមេធាវីក្នុងតំបន់ កាលពីម្សិលមិញបានចេញលិខិត ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិន និងក្រុមហ៊ុនចិន ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុវៀតណាម ដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២ នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៃប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីប្រាប់គេឲ្យដឹងអំពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំធេងនិងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារគម្រោងទៅលើសង្គម និងបរិស្ថាន ព្រមទាំងប្រាប់អំពីសេចក្ដីត្រូវការរបស់យើងសុំឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីគម្រោង។

លិខិត ដែលបានផ្ញើជូនក្រសួងនានារបស់ប្រទេសចិន ដូចជា ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ការពារបរិស្ថាន និងក្រសួងការបរទេស ផ្ញើជូនសហគ្រាសរដ្ឋនៃប្រទេសចិន ដូចជា សហគ្រាស Huaneng Group និង Hydrolancang និងផ្ញើជូនក្រុមហ៊ុនខ្មែរ ដូចជា Royal Group ក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២ និងអគ្គិសនីវៀតណាម បានលើកឡើង បញ្ជាក់អំពី ហានិភ័យពីដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២ ខណៈដែលការវាយតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឆ្នាំ២០០៨ នៅមិនទាន់ត្រូវបានពិចារណាលើលទ្ធផលពីការសិក្សាជ្រាវជ្រាវនាពេលថ្មីៗ ដែលបានរកឃើញផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៅផ្នែកទន្លេក្រោម និងផលប៉ះពាល់ឆ្លងប្រទេស។ បន្ទាប់ពីបានផ្ញើលិខិតនេះ មានកិច្ចប្រជុំមួយនៅប្រទេសចិន កាលពីសប្ដាហ៍មុន រវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លោក ហ៊ុន សែន និងប្រធាន ក្រុមហ៊ុន Huaneng Group លោក Cao Peixi ហើយតាមសេចក្ដីរាយការណ៍ថា ក្នុងពេលប្រជុំនោះ លោក ហ៊ុន សែន បានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុន កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមដែលបណ្ដាលមកពីគម្រោង។

ការរៀបចំការដ្ឋានសម្រាប់សាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទន្លេសេសាន២កំពុងដំណើរការរួចហើយ ដោយបានឈូសឆាយព្រៃធម្មជាតិ ព្រមទាំងរៀបចំសាឡាងមួយសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនគ្រឿងចក្រ។ លោក មាជ មាន អ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញការពារទន្លេទាំង៣ បានលើកឡើងថា “សហគមន៍ នានាបានរាយការណ៍មកថា មានបញ្ហានៅការដ្ឋានសាងសង់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការលើកឡើងនូវបញ្ហាពាក់ព័ន្ធការប្រតិបត្តិច្បាប់ ដូចជា ការស្នាក់នៅក្រៅតំបន់អាងស្ដុកទឹក សកម្មភាពនេសាទត្រីខុសច្បាប់ ការប្រើពលកម្មកុមារ និងការធ្វើឲ្យទឹកកាន់ខូចគុណភាពខ្លាំងឡើងៗ នៅតាមដងទន្លេខាងក្រោម”។ ការបន្តសកម្មភាពគម្រោងដោយគ្មានការកំណត់ត្រឹមត្រូវ និងដោះស្រាយការខូចខាត នៅកម្ពុជា វៀតណាម និងប្រទេសថៃ នាំឲ្យមានហានិភ័យដល់កិត្តិយសរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធទាំងនោះ អាចបង្កផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធបរិស្ថានធម្មជាតិ និងប្រជាសហគមន៍ ព្រមទាំងអាចគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់។

ដោយសារទន្លេសេសាន និងទន្លេស្រែពកមានសារសំខាន់សម្រាប់ត្រីចល័តទីតាំងនិងបង្កើតកូន ដូច្នេះគម្រោងសាងសង់ទំនប់នេះធ្វើឲ្យមានការថយចុះជីវម៉ាសត្រី៩,៣% នៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គទាំងមូល។ ចំពោះប្រជាជនខ្មែរ និងបណ្ដាសហគមន៍នៅតាមដងទន្លេក្នុងប្រទេសជិតខាង ដែលភាគច្រើននៃពួកគាត់ជាក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច ដែលរស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើផលត្រីជាប្រភពស្បៀងអាហារ និងរបរចិញ្ចឹមជីវិតយ៉ាងសំខាន់នោះ ដូច្នេះវានឹងអាចបង្កឲ្យមានភាពក្រីក្រ និងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភយ៉ាងខ្លាំង។ រួមទាំងទំនប់ផ្សេងៗទៀតនៅតាមដងទន្លេស៣ផង គម្រោងនេះនឹងបង្កឲ្យមានការប្រែប្រួលរំហូរទឹក និងបាត់បង់កំទេចកំណកដីនៃទន្លេមេគង្គយ៉ាងខ្លាំង ធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រព័ន្ធបរិស្ថានធម្មជាតិ និងផលិតភាពកសិកម្មនៅតាមតំបន់ទន្លេក្រោម។ លោកស្រី Ame Trandem នាយកកម្មវិធីទន្លេអន្តរនៃតំបន់អាស៊ីបូព៌ា មានប្រសាសន៍ថា “ដោយនេះជាគម្រោងមួយដែលបង្កការខូចខាតបំផុតក្នុងចំណោមគម្រោងនានា នៅអាងទន្លេមេគង្គ ដូច្នេះផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២ ទៅលើជីវចម្រុះ សន្តិសុខស្បៀង ជីវភាពរស់នៅ និងកសិកម្ម នឹងមិនមែនមានតែលើប្រទេសកម្ពុជានោះទេ ប៉ុន្តែវាបង្កឲ្យប៉ះពាល់នៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គទាំងមូល”។ “ទំហំនៃផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីទំនប់នេះតែមួយ ទាមទារឲ្យមានការពិចារណាជាបន្ទាន់ ព្រមទាំងធ្វើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប្រឈមការបាត់បង់កិត្តិនាមរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្ពស់បំផុត”។

ទោះបីជាមានទំហំនៃផលប៉ះពាល់បែបនេះក៏ដោយ បើប្រៀបធៀបទៅមានប្រជាជនដែលប្រឈមផលប៉ះពាល់តិចតួច ទទួលបានការពិគ្រោះយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះ។ ភាគច្រើននៃប្រជាជនដែលបានចូលរួមប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នោះ បានលើកឡើងថា ពួកគាត់មិនទទួលបានព័ត៌មាន គ្រប់គ្រាន់ទេ ឬថា ពួកគាត់ពុំត្រូវបានគេផ្ដល់ឱកាសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីលើកឡើងអំពីក្ដីកង្វល់របស់ពួកគាត់នៅឯសវនាការដែលក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ និងអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានរៀបចំនោះទេ។ លោកស្រី មួរីណ ហារីស (Maureen Harris) អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកច្បាប់ប្រចាំទន្លេមេគង្គជាមួយអង្គការសិទ្ធិដីធ្លី (EarthRights International) បានលើកឡើងថា “ទន្លេសេសានក្រោម២ រហូតមកដល់ពេលនេះ បានដំណើរការទៅ ដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវទេ គឺខ្វះតម្លាភាពអំពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីទំនប់នេះ និងអំពីផែនការរៀបចំទីតាំងលំនៅដ្ឋានថ្មី ចំណែកឯការព្យាយាមពិគ្រោះយោបល់ជាផ្លែផ្កាជាមួយបណ្ដាសហគមន៍ក៏គ្មានដែរ ឬថាបង្កលទ្ធភាពឲ្យពួកគាត់បានចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តក៏គ្មានដែរ”។

លិខិតដែលគាំទ្រសេចក្ដីប្រកាសដោយអ្នកភូមិច្រើនជាង៧៥០០០នាក់ ដែលកំពុងរស់នៅតាមដងទន្លេសេសាន ទន្លេស្រែពក និងទន្លេសេកុង ត្រូវបានផ្ញើជូន លោកជំទាវ Bu Jianguo អគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសចិនប្រចាំនៅកម្ពុជា កាលពីខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣។[i] លោក តឹក វណ្ណារ៉ា នាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកា នៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ស្ដីពីកម្ពុជា បានលើកឡើងថា ”អ្នកភូមិរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងតំបន់ប្រឈមផលប៉ះពាល់ បានទទូចស្នើសុំឲ្យ អគ្គរដ្ឋទូតនិងរដ្ឋាភិបាលចិន ពិនិត្យលើកង្វល់របស់ពួកគាត់ ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះ ពួកគាត់នៅមិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផល ឬចម្លើយនៅឡើយ។ ដោយសារតែការប្រឈមខ្លាំងបែបនេះ វាជាករណីដែលមិនអាចទទួលយកបាន ឬជាការទទួលខុសត្រូវទេ”។ សេចក្ដីថ្លែងការណ៍នោះ កត់សម្គាល់ថា៖ "យើងព្យាករថា ... ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២ នឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រភពស្បៀងអាហារ និងប្រូតេអ៊ីន ដែលយើងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនចៅ និងគ្រួសាររបស់យើង។ ទំនប់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត ការរស់នៅតាមបែបប្រពៃណី ដីកសិកម្ម និងបំផ្លាញតំបន់ព្រៃធំៗ ព្រមទាំងធនធានធម្មជាតិ ដែលយើង ... ពឹងផ្អែកសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត”។

លិខិតផ្ញើជូនថ្ងៃនេះ គឺដើម្បីជំរុញឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២ និងសូមអំពាវនាវដល់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍គម្រោង ព្រមទាំងរដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើយ៉ាងណាធានាថា គម្រោងនេះនឹងមិនបន្តអនុវត្តដោយគ្មានការសិក្សាល្អិតល្អន់អំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គម រួមទាំងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងប្រទេសជិតខាងផង។ ម្យ៉ាងទៀត លិខិតនោះទាមទារឲ្យមានបង្ហាញព័ត៌មានរបស់គម្រោង មានការចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនិងមានការយល់ព្រមពីបណ្ដាសហគមន៍ដែលប្រឈមផលប៉ះពាល់ និងមានការប្រតិបត្តិយ៉ាងពេញលេញនូវច្បាប់ជាតិ និងច្បាប់អន្តរជាតិ ដែលរួមទាំងគោលការណែនាំរបស់ប្រទេសចិនខ្លួនឯងដែលទើបប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់គឺ គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីកិច្ចការពារវិនិយោគនិងសហប្រតិបត្តការបរទេស ដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុនចិន លើកកម្ពស់កិច្ចការពារបរិស្ថាន កិច្ចអភិវឌ្ឍន៍មាននិរន្តរភាព និងផលជាវិជ្ជមានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលវិនិយោគនៅបរទេស។

Media contacts: 
More information: 

Background: The Lower Sesan II Dam is located just below the confluence of the major Sesan and Srepok tributaries and about 25km from the Mekong River. Pre-construction activities have already commenced. When complete, the dam will be 70m high and 8m wide, creating a 33,560 hectare reservoir, with a generating capacity of 400MW. More than 5,000 people, most of whom are indigenous, will be forcibly resettled if the dam proceeds.

Organizational Information:

International Rivers works to stop destructive dams, improve decision-making processes in the water and energy sectors, and promote water and energy solutions for a just and sustainable world. Since 1994 International Rivers has been working to protect the Mekong River Basin. As an active member of the Save the Mekong Coalition, International Rivers works with partners in the region to advocate against destructive dams on the Mekong River and promote more sensible options for meeting the region’s energy and development needs. More information on International Rivers is available at: http://www.internationalrivers.org.

EarthRights International (ERI) is a nongovernmental, nonprofit organization that combines the power of law and the power of people in defense of human rights and the environment, which we define as "earth rights." We specialize in fact-finding, legal actions against perpetrators of earth rights abuses, training grassroots and community leaders, and advocacy campaigns, and have offices in Southeast Asia, the United States and Peru. More information on ERI is available at http://www.earthrights.org.

3S Rivers Protection Network (3SPN) is a local coordinating body in the form of a civil society organization representing thousands of indigenous people living along the Sesan, Srepok and Sekong Rivers in Cambodia.  We work in close collaboration with many partners locally, nationally and internationally in order to restore the socio-economic and environmental situation and the rights of indigenous people along the 3S rivers that have been negatively affected by hydropower dam development. 3SPN was officially registered in 2005 with Cambodia’s Ministry of Interior. More information on 3SPN is available at: http://www.3spn.org/.

NGO Forum on Cambodia works to improve life for poor and vulnerable people in Cambodia. It is a membership organisation that builds NGO cooperation and capacity, supporting NGO networks and other civil society organizations to engage in policy dialogue, debate and advocacy. The goal of NGO Forum is that the rights of the poor and vulnerable are recognized and supported by the policies and practices of Cambodia’s government and development partners, and the wider community. More information on NGO Forum is available at: http://www.ngoforum.org.kh